"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.


 

Wspominamy:

Św. Anzelma
Śwśw. Symeona, biskupa Seleucji, Ustazanesa, Abdechalasa, Ananiasza, Puzycjusza, męczenników (+ 341)
Św. Konrada z Parzham, zakonnika (+ 1894)
Św. Apoloniusza, filozofa, męczennika (+ 185)
Śwśw. Apollina, Izacjusza, Kodrata, mmęczenników (+ ok. 303)
Św. Anastazego Synaity, biskupa Antiochii (+ ok. 700)


 
©Evangelizo.org 2001-2017