"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.Subskrypcja! 

Prosimy podać e-mail


Prosimy potwierdzić adres e-mail

 

Święto św. Tomasza Apostoła
Komentarz do Ewangelii
Bazyli z Seleucji (? - ok. 468), biskup
Kazanie na Zmartwychwstanie, 1-4

„Bądź wierzącym, bądź moim apostołem”

„Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce”. Szukałeś mnie, kiedy mnie tu nie było, korzystaj teraz. Znam twoje pragnienie pomimo twego milczenia. Zanim mi powiesz wiem o czym myślisz. Słyszałem, jak mówiłeś i choć niewidzialny byłem przy tobie, przy twoeich wątpliwościach; nie ukazując się pozwalałem się oczekiwać, żeby lepiej oglądać twoją niecierpliwość. „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.Wtedy Tomasz dotyka go i cała jego niufność znika, napełniony szczerą wiarą i miłością, którą winien Bogu, zawołał: „Pan mój i Bóg mój”. A Pan mu mówi: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Tomaszu, zanieś nowinę o moim zmartwychwstaniu tym, którzy mnie nie widzieli. Pociąg całą ziemię do wiary nie oczom, ale twojemu słowu. Przemierzaj ludy i odległe miasta. Naucz ich, jak nieść krzyż na ramionach zamiast broni. Tylko mnie zwiastuj: oni uwierzą i uwielbią Mnie. Nie będą się domagać innych dowodów. Powiedz im, że są powołani łaską, a ty kontempluj ich wiarę: zaprawdę, szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli!Taka jest armia, którą gromadzi Pan; takie są dzieci chrzcielnej fontanny, dzieła łaski, żniwa Ducha. Poszli oni za Chrystusem nie widząc Go, szukali Go i uwierzyli. Rozpoznali Go oczami wiary, a nie ciała. Nie włożyli palców w ślady gwoździ, ale przywiązali się do krzyża i przyjęli Jego cierpienia. Oni nie widzieli boku Pana, ale przez łaskę stali się członkami Jego ciała i uczynili swoimi Jego słowa: „Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli”!

 
©Evangelizo.org 2001-2017