"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.Subskrypcja! 

Prosimy podać e-mail


Prosimy potwierdzić adres e-mail

 
niedziela 23 listopada 2014
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Ez 34,11-12.15-17. / Ps 23(22),1-2a.2b-3.5.6. / 1 Kor 15,20-26.28. / Mt 25,31-46.

poniedziałek 24 listopada 2014
Poniedziałek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 14,1-3.4b-5. / Ps 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Łk 21,1-4.

wtorek 25 listopada 2014
Wtorek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 14,14-20. / Ps 96(95),10.11-12.13. / Łk 21,5-11.

środa 26 listopada 2014
Środa XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 15,1-4. / Ps 98(97),1.2-3ab.7-8.9. / Łk 21,12-19.

czwartek 27 listopada 2014
Czwartek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 18,1-2.21-23.19,1-3.9a. / Ps 100(99),2.3.4.5. / Łk 21,20-28.

piątek 28 listopada 2014
Piątek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 20,1-4.11-15.21,1-2. / Ps 84(83),3.4.5-6a.8a. / Łk 21,29-33.

sobota 29 listopada 2014
Sobota XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 22,1-7. / Ps 95(94),1-2.3-5.6-7. / Łk 21,34-36.

niedziela 30 listopada 2014
Pierwsza Niedziela Adwentu
Iz 63,16b-17.19b.64,3-7. / Ps 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / 1 Kor 1,3-9. / Mk 13,33-37.

poniedziałek 01 grudnia 2014
Poniedziałek I tygodnia Adwentu
Iz 2,1-5. / Ps 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / Mt 8,5-11.

wtorek 02 grudnia 2014
Wtorek I tygodnia Adwentu
Iz 11,1-10. / Ps 72(71),1-2.7-8.12-13.17. / Łk 10,21-24.

środa 03 grudnia 2014
Środa I tygodnia Adwentu
Iz 25,6-10a. / Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mt 15,29-37.

czwartek 04 grudnia 2014
Czwartek I tygodnia Adwentu
Iz 26,1-6. / Ps 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Mt 7,21.24-27.

piątek 05 grudnia 2014
Piątek I tygodnia Adwentu
Iz 29,17-24. / Ps 27(26),1.4.13-14. / Mt 9,27-31.

sobota 06 grudnia 2014
Sobota I tygodnia Adwentu
Iz 30,19-21.23-26. / Ps 147(146),1-2.3-4.5-6. / Mt 9,35-38.10,1.6-8.

niedziela 07 grudnia 2014
Druga Niedziela Adwentu
Iz 40,1-5.9-11. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / 2 P 3,8-14. / Mk 1,1-8.

poniedziałek 08 grudnia 2014
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Rdz 3,9-15. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Ef 1,3-6.11-12. / Łk 1,26-38.

wtorek 09 grudnia 2014
Wtorek II tygodnia Adwentu
Iz 40,1-11. / Ps 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Mt 18,12-14.

środa 10 grudnia 2014
Środa II tygodnia Adwentu
Iz 40,25-31. / Ps 103(102),1-2.3-4.8.10. / Mt 11,28-30.

czwartek 11 grudnia 2014
Czwartek II tygodnia Adwentu
Iz 41,13-20. / Ps 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Mt 11,11-15.

piątek 12 grudnia 2014
Piątek II tygodnia Adwentu
Iz 48,17-19. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Mt 11,16-19.

sobota 13 grudnia 2014
Sobota II tygodnia Adwentu
Syr 48,1-4.9-11. / Ps 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Mt 17,10-13.

niedziela 14 grudnia 2014
Trzecia Niedziela Adwentu (Gaudete)
Iz 61,1-2a.10-11. / Łk 1,46-48.49-50.53-54. / 1 Tes 5,16-24. / J 1,6-8.19-28.

poniedziałek 15 grudnia 2014
Poniedziałek III tygodnia Adwentu
Lb 24,2-7.15-17a. / Ps 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mt 21,23-27.

wtorek 16 grudnia 2014
Wtorek III tygodnia Adwentu
So 3,1-2.9-13. / Ps 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Mt 21,28-32.

środa 17 grudnia 2014
Środa III tygodnia Adwentu
Rdz 49,2.8-10. / Ps 72(71),1-2.3-4ab.7-8.17. / Mt 1,1-17.

czwartek 18 grudnia 2014
Czwartek III tygodnia Adwentu
Jr 23,5-8. / Ps 72(71),1-2.12-13.18-19. / Mt 1,18-24.

piątek 19 grudnia 2014
Piątek III tygodnia Adwentu
Sdz 13,2-7.24-25a. / Ps 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Łk 1,5-25.

sobota 20 grudnia 2014
Sobota III tygodnia Adwentu
Iz 7,10-14. / Ps 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Łk 1,26-38.

niedziela 21 grudnia 2014
Czwarta Niedziela Adwentu
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16. / Ps 89(88),2-3.4-5.27.29. / Rz 16,25-27. / Łk 1,26-38.

poniedziałek 22 grudnia 2014
Poniedziałek IV tygodnia Adwentu
1 Sm 1,24-28. / 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Łk 1,46-56.

wtorek 23 grudnia 2014
Wtorek IV tygodnia Adwentu
Ml 3,1-4.23-24. / Ps 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Łk 1,57-66.

środa 24 grudnia 2014
Wigilia Narodzenia Pańskiego - Msza w nocy
Iz 9,1-6. / Ps 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Tt 2,11-14. / Łk 2,1-14.

czwartek 25 grudnia 2014
Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza w dzień
Iz 52,7-10. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hbr 1,1-6. / J 1,1-18.

piątek 26 grudnia 2014
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
Dz 6,8-10.7,54-60. / Ps 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Mt 10,17-22.

sobota 27 grudnia 2014
Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
1 J 1,1-4. / Ps 97(96),1-2.5-6.11-12. / J 20,2-8.

niedziela 28 grudnia 2014
Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa
Syr 3,2-6.12-14. / Ps 128(127),1-2.3.4.5. / Kol 3,12-21. / Łk 2,22-40.

poniedziałek 29 grudnia 2014
Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
1 J 2,3-11. / Ps 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Łk 2,22-35.

wtorek 30 grudnia 2014
Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
1 J 2,12-17. / Ps 96(95),7-8a.8b-9.10. / Łk 2,36-40.

środa 31 grudnia 2014
Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
1 J 2,18-21. / Ps 96(95),1-2.11-12.13. / J 1,1-18.

czwartek 01 stycznia 2015

Lb 6,22-27. / Ps 67(66),2-3.5.6.8. / Ga 4,4-7. / Łk 2,16-21.

piątek 02 stycznia 2015

1 J 2,22-28. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / J 1,19-28.

sobota 03 stycznia 2015

1 J 2,29.3,1-6. / Ps 98(97),1.3cd-4.5-6. / J 1,29-34.

niedziela 04 stycznia 2015

Syr 24,1-4.8-12. / Ps 147,12-13.14-15.19-20. / Ef 1,3-6.15-18. / J 1,1-18.

poniedziałek 05 stycznia 2015

1 J 3,11-21. / Ps 100(99),2.3.4.5. / J 1,43-51.

wtorek 06 stycznia 2015

Iz 60,1-6. / Ps 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / Ef 3,2-3a.5-6. / Mt 2,1-12.

środa 07 stycznia 2015

1 J 3,22-24.4,1-6. / Ps 2,7-8.10-11. / Mt 4,12-17.23-25.

czwartek 08 stycznia 2015

1 J 4,7-10. / Ps 72(71),2.3-4ab.7-8. / Mk 6,34-44.

piątek 09 stycznia 2015

1 J 4,11-18. / Ps 72(71),2.10-11.12-13. / Mk 6,45-52.

sobota 10 stycznia 2015

1 J 4,19-21.5,1-4. / Ps 72(71),2.14.15bc.17. / Łk 4,14-22a.

niedziela 11 stycznia 2015

Iz 55,1-11. / Iz 12,2-3.4bcd.5-6. / 1 J 5,1-9. / Mk 1,7-11.

poniedziałek 12 stycznia 2015

Hbr 1,1-6. / Ps 97(96),1-2.6-7.9. / Mk 1,14-20.

wtorek 13 stycznia 2015

Hbr 2,5-12. / Ps 8,2.5.6-7.8-9. / 1 J 2,18-25. / Mk 1,21-28.

środa 14 stycznia 2015

Hbr 2,14-18. / Ps 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Mk 1,29-39.

czwartek 15 stycznia 2015

Hbr 3,7-14. / Ps 95(94),6-7.8-9.10-11. / Mk 1,40-45.

piątek 16 stycznia 2015

Hbr 4,1-5.11. / Ps 78(77),3.4bc.6c-7.8. / Mk 2,1-12.

sobota 17 stycznia 2015

Hbr 4,12-16. / Ps 19(18),8.9.10.15. / Mk 2,13-17.

niedziela 18 stycznia 2015

1 Sm 3,3b-10.19. / Ps 40(39),2.4ab.7-8a.8b-9.10. / 1 Kor 6,13c-15a.17-20. / J 1,35-42.

poniedziałek 19 stycznia 2015

Hbr 5,1-10. / Ps 110(109),1.2.3.4. / Mk 2,18-22.

wtorek 20 stycznia 2015

Hbr 6,10-20. / Ps 111(110),1-2.4-5.9.10c. / Mk 2,23-28.

środa 21 stycznia 2015

Hbr 7,1-3.15-17. / Ps 110(109),1.2.3.4. / Mk 3,1-6.

czwartek 22 stycznia 2015

Hbr 7,25-28.8,1-6. / Ps 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Mk 3,7-12.

piątek 23 stycznia 2015

Hbr 8,6-13. / Ps 85(84),8.10.11-12.13-14. / Mk 3,13-19.

sobota 24 stycznia 2015

Hbr 9,2-3.11-14. / Ps 47(46),2-3.6-7.8-9. / Mk 3,20-21.

niedziela 25 stycznia 2015

Jon 3,1-5.10. / Ps 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / 1 Kor 7,29-31. / Mk 1,14-20.
Nawrócenie św. Pawła Apostoła - święto

poniedziałek 26 stycznia 2015

Hbr 9,15.24-28. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Mk 3,22-30.

wtorek 27 stycznia 2015

Hbr 10,1-10. / Ps 40(39),2.4ab.7-8a.10.11. / Mk 3,31-35.

środa 28 stycznia 2015

Hbr 10,11-18. / Ps 110(109),1.2.3.4. / Mk 4,1-20.

czwartek 29 stycznia 2015

Hbr 10,19-25. / Ps 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Mk 4,21-25.

piątek 30 stycznia 2015

Hbr 10,32-39. / Ps 37(36),3-4.5-6.23-24.39-40. / Mk 4,26-34.

sobota 31 stycznia 2015

Hbr 11,1-2.8-19. / Łk 1,69-70.71-72.73-75. / Mk 4,35-41.

niedziela 01 lutego 2015

Pwt 18,15-20. / Ps 95(94),1-2.6-7.8-9. / 1 Kor 7,32-35. / Mk 1,21-28.

poniedziałek 02 lutego 2015

Ml 3,1-4. / Ps 24(23),7.8.9.10. / Łk 2,22-40.

wtorek 03 lutego 2015

Hbr 12,1-4. / Ps 22(21),26b-27.28.30.31-32. / Mk 5,21-43.

środa 04 lutego 2015

Hbr 12,4-7.11-15. / Ps 103(102),1-2.13-14.17-18a. / Mk 6,1-6.

czwartek 05 lutego 2015

Hbr 12,18-19.21-24. / Ps 48(47),2-3a.3b-4.9.10-11. / Mk 6,7-13.

piątek 06 lutego 2015

Hbr 13,1-8. / Ps 27(26),1.3.5.8b-9abc. / Mk 6,14-29.

sobota 07 lutego 2015

Hbr 13,15-17.20-21. / Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mk 6,30-34.

niedziela 08 lutego 2015

Job 7,1-4.6-7. / Ps 147(146),1-2.3-4.5-6. / 1 Kor 9,16-19.22-23. / Mk 1,29-39.

poniedziałek 09 lutego 2015

Rdz 1,1-19. / Ps 104(103),1-2a.5-6.10.12.24.35c. / Mk 6,53-56.

wtorek 10 lutego 2015

Rdz 1,20-31.2,1-4a. / Ps 8,4-5.6-7.8-9. / Mk 7,1-13.

środa 11 lutego 2015

Rdz 2,4b-9.15-17. / Ps 104(103),1-2a.27-28.29bc-30. / Mk 7,14-23.

czwartek 12 lutego 2015

Rdz 2,18-25. / Ps 128(127),1-2.3.4-5. / Mk 7,24-30.

piątek 13 lutego 2015

Rdz 3,1-8. / Ps 32(31),1-2.5.6.7. / Mk 7,31-37.

sobota 14 lutego 2015

Rdz 3,9-24. / Ps 90(89),2.3-4.5-6.12-13. / Mk 8,1-10.

niedziela 15 lutego 2015

Kpł 13,1-2.44-46. / Ps 32(31),1-2.5.11. / 1 Kor 10,31-33.11,1. / Mk 1,40-45.

poniedziałek 16 lutego 2015

Rdz 4,1-15.25. / Ps 50(49),1.8.16bc-17.20-21. / Mk 8,11-13.

wtorek 17 lutego 2015

Rdz 6,5-8.7,1-5.10. / Ps 29(28),1a.2.3ac-4.3b.9b-10. / Mk 8,14-21.

środa 18 lutego 2015

Jl 2,12-18. / Ps 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2 Kor 5,20-21.6,1-2. / Mt 6,1-6.16-18.

czwartek 19 lutego 2015

Pwt 30,15-20. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Łk 9,22-25.

piątek 20 lutego 2015

Iz 58,1-9a. / Ps 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Mt 9,14-15.

sobota 21 lutego 2015

Iz 58,9b-14. / Ps 86(85),1-2.3-4.5-6. / Łk 5,27-32. 
©Evangelizo.org 2001-2014