"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.Subskrypcja! 

Prosimy podać e-mail


Prosimy potwierdzić adres e-mail

 
sobota 25 czerwca 2016
Sobota XII tygodnia Okresu Zwykłego
Lm 2,2.10-14.18-19. / Ps 74(73),1-2.3-4.5-7.20-21. / Mt 8,5-17.

niedziela 26 czerwca 2016
Trzynasta Niedziela zwykła
1 Krl 19,16b.19-21. / Ps 16(15),1-2.5.7-8.9-10.11. / Ga 5,1.13-18. / Łk 9,51-62.

poniedziałek 27 czerwca 2016
Poniedziałek XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Am 2,6-10.13-16. / Ps 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23. / Mt 8,18-22.

wtorek 28 czerwca 2016
Wtorek XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Am 3,1-8.4,11-12. / Ps 5,5-6.7.8. / Mt 8,23-27.

środa 29 czerwca 2016
Świętych Apostołów Piotra i Pawła – uroczystość
Dz 12,1-11. / Ps 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2 Tm 4,6-8.17-18. / Mt 16,13-19.

czwartek 30 czerwca 2016
Czwartek XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Am 7,10-17. / Ps 19(18),8.9.10.11. / Mt 9,1-8.

piątek 01 lipca 2016
Piątek XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Am 8,4-6.9-12. / Ps 119(118),2.10.20.30.40.131. / Mt 9,9-13.

sobota 02 lipca 2016
Sobota XIII tygodnia Okresu Zwykłego
Am 9,11-15. / Ps 85(84),9.11-12.13-14. / Mt 9,14-17.

niedziela 03 lipca 2016
Czternasta Niedziela zwykła
Iz 66,10-14. / Ps 66(65),1-3.4-5.6-7.16.20. / Ga 6,14-18. / Łk 10,1-12.17-20.

poniedziałek 04 lipca 2016
Poniedziałek XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Oz 2,16.17b-18.21-22. / Ps 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9. / Mt 9,18-26.

wtorek 05 lipca 2016
Wtorek XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Oz 8,4-7.11-13. / Ps 115(113B),3-4.5-6.7ab-8.9-10. / Mt 9,32-37.

środa 06 lipca 2016
Środa XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Oz 10,1-3.7-8.12. / Ps 105(104),2-3.4-5.6-7. / Mt 10,1-7.

czwartek 07 lipca 2016
Czwartek XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Oz 11,1-4.8c-9. / Ps 80(79),2ac.3b.15-16. / Mt 10,7-15.

piątek 08 lipca 2016
Piątek XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Oz 14,2-10. / Ps 51(50),3-4.8-9.12-13.14.17. / Mt 10,16-23.

sobota 09 lipca 2016
Sobota XIV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 6,1-8. / Ps 93(92),1ab.1c-2.5. / Mt 10,24-33.

niedziela 10 lipca 2016
Piętnasta Niedziela zwykła
Pwt 30,10-14. / Ps 69(68),14.17.30-31.33-34.36.37. / Kol 1,15-20. / Łk 10,25-37.

poniedziałek 11 lipca 2016
Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
Prz 2,1-9. / Ps 34(33),2-4.6.9.12.14-15. / Mt 19,27-29.

wtorek 12 lipca 2016
Wtorek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 7,1-9. / Ps 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8. / Mt 11,20-24.

środa 13 lipca 2016
Środa XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 10,5-7.13-16. / Ps 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15. / Mt 11,25-27.

czwartek 14 lipca 2016
Czwartek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 26,7-9.12.16-19. / Ps 102(101),13-14ab.15.16-18.19-21. / Mt 11,28-30.

piątek 15 lipca 2016
Piątek XV tygodnia Okresu Zwykłego
Iz 38,1-6.21-22.7-8. / Iz 38,10.11.12abcd.16. / Mt 12,1-8.

sobota 16 lipca 2016
Sobota XV tygodnia Okresu Zwykłego
Mi 2,1-5. / Ps 9(9B),1-2.3-4.7-8.14. / Mt 12,14-21.

niedziela 17 lipca 2016
Szesnasta Niedziela zwykła
Rdz 18,1-10. / Ps 15(14),2-3.3-4.5. / Kol 1,24-28. / Łk 10,38-42.

poniedziałek 18 lipca 2016
Poniedziałek XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Mi 6,1-4.6-8. / Ps 50(49),5-6.8-9.16bc-17.21.23. / Mt 12,38-42.

wtorek 19 lipca 2016
Wtorek XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Mi 7,14-15.18-20. / Ps 85(84),2-4.5-6.7-8. / Mt 12,46-50.

środa 20 lipca 2016
Środa XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 1,1.4-10. / Ps 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Mt 13,1-9.

czwartek 21 lipca 2016
Czwartek XVI tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 2,1-3.7-8.12-13. / Ps 36(35),6-7ab.8-9.10-11. / Mt 13,10-17.

piątek 22 lipca 2016
Św. Marii Magdaleny – wspomnienie obowiązkowe
Pnp 3,1-4a. / Ps 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / J 20,1-2.11-18.

sobota 23 lipca 2016
Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
Ga 2,19-20. / Ps 34(33),2-11. / J 15,1-8.

niedziela 24 lipca 2016
Siedemnasta Niedziela zwykła
Rdz 18,20-32. / Ps 138(137),1-2.2-3.6-7.7-8. / Kol 2,12-14. / Łk 11,1-13.

poniedziałek 25 lipca 2016
Święto św. Jakuba Apostoła
2 Kor 4,7-15. / Ps 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Mt 20,20-28.

wtorek 26 lipca 2016
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 14,17-22. / Ps 79(78),8.9.11.13. / Mt 13,36-43.

środa 27 lipca 2016
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 15,10.16-21. / Ps 59(58),2-3.4-5a.10-11.17.18. / Mt 13,44-46.

czwartek 28 lipca 2016
Poniedziałek XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 18,1-6. / Ps 146(145),2abc.2d-4.5-6. / Mt 13,47-53.

piątek 29 lipca 2016
Św. Marty – wspomnienie obowiązkowe
1 J 4,7-16. / Ps 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11. / J 11,19-27.

sobota 30 lipca 2016
Sobota XVII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 26,11-16.24. / Ps 69(68),15-16.30-31.33-34. / Mt 14,1-12.

niedziela 31 lipca 2016
Osiemnasta Niedziela zwykła
Koh 1,2.2,21-23. / Ps 95(94),1-2.6-7.8-9. / Kol 3,1-5.9-11. / Łk 12,13-21.

poniedziałek 01 sierpnia 2016
Poniedziałek XVIII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 28,1-17. / Ps 119(118),29.43.79.80.95.102. / Mt 14,13-21.

wtorek 02 sierpnia 2016
Wtorek XVIII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 30,1-2.12-15.18-22. / Ps 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / Mt 14,22-36.

środa 03 sierpnia 2016
Środa XVIII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 31,1-7. / Jr 31,10.11-12ab.13. / Mt 15,21-28.

czwartek 04 sierpnia 2016
Czwartek XVIII tygodnia Okresu Zwykłego
Jr 31,31-34. / Ps 51(50),12-13.14-15.18-19. / Mt 16,13-23.

piątek 05 sierpnia 2016
Piątek XVIII tygodnia Okresu Zwykłego
Na 2,1.3.3,1-3.6-7. / Pwt 32,35cd-36ab.39abcd.41. / Mt 16,24-28.

sobota 06 sierpnia 2016
Święto Przemienienia Pańskiego
Dn 7,9-10.13-14. / Ps 97(96),1-2.5-6.9. / Łk 9,28b-36.

niedziela 07 sierpnia 2016
Dziewiętnasta Niedziela zwykła
Mdr 18,6-9. / Ps 33(32),1.12.18-19.20-22. / Hbr 11,1-2.8-19. / Łk 12,32-48.

poniedziałek 08 sierpnia 2016
Poniedziałek XIX tygodnia Okresu Zwykłego
Ez 1,2-5.24-28c. / Ps 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / Mt 17,22-27.

wtorek 09 sierpnia 2016
Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), męczennicy, współpatronki Europy – święto
Ez 2,8-10.3,1-4. / Ps 119(118),14.24.72.103.111.131. / Mt 18,1-5.10.12-14.

środa 10 sierpnia 2016
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
2 Kor 9,6-10. / Ps 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / J 12,24-26.

czwartek 11 sierpnia 2016
Czwartek XIX tygodnia Okresu Zwykłego
Ez 12,1-12. / Ps 78(77),56-57.58-59.61-62. / Mt 18,21-35.19,1.

piątek 12 sierpnia 2016
Piątek XIX tygodnia Okresu Zwykłego
Ez 16,1-15.60.63. / Iz 12,2-3.4bcd.5-6. / Mt 19,3-12.

sobota 13 sierpnia 2016
Sobota XIX tygodnia Okresu Zwykłego
Ez 18,1-10.13b.30-32. / Ps 51(50),12-13.14-15.18-19. / Mt 19,13-15.

niedziela 14 sierpnia 2016
Dwudziesta Niedziela zwykła
Jr 38,4-6.8-10. / Ps 40(39),2.3.4.18. / Hbr 12,1-4. / Łk 12,49-53.

poniedziałek 15 sierpnia 2016
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Ap 11,19a.12,1-6a.10ab. / Ps 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1 Kor 15,20-26. / Łk 1,39-56.

wtorek 16 sierpnia 2016
Wtorek XX tygodnia Okresu Zwykłego
Ez 28,1-10. / Pwt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab. / Mt 19,23-30.

środa 17 sierpnia 2016
Środa XX tygodnia Okresu Zwykłego
Ez 34,1-11. / Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mt 20,1-16a.

czwartek 18 sierpnia 2016
Czwartek XX tygodnia Okresu Zwykłego
Ez 36,23-28. / Ps 51(50),12-13.14-15.18-19. / Mt 22,1-14.

piątek 19 sierpnia 2016
Piątek XX tygodnia Okresu Zwykłego
Ez 37,1-14. / Ps 107(106),2-3.4-5.6-7.8-9. / Mt 22,34-40.

sobota 20 sierpnia 2016
Sobota XX tygodnia Okresu Zwykłego
Ez 43,1-7a. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Mt 23,1-12.

niedziela 21 sierpnia 2016
Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła
Iz 66,18-21. / Ps 117(116),1.2. / Hbr 12,5-7.11-13. / Łk 13,22-30.

poniedziałek 22 sierpnia 2016
Poniedziałek XXI tygodnia Okresu Zwykłego
2 Tes 1,1-5.11b-12. / Ps 96(95),1-2a.2b-3.4-5. / Mt 23,13-22.

wtorek 23 sierpnia 2016
Wtorek XXI tygodnia Okresu Zwykłego
2 Tes 2,1-3a.14-17. / Ps 96(95),10.11-12a.12b-13. / Mt 23,23-26.

środa 24 sierpnia 2016
Święto św. Bartłomieja Apostoła
Ap 21,9b-14. / Ps 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / J 1,45-51.

czwartek 25 sierpnia 2016
Czwartek XXI tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 1,1-9. / Ps 145(144),2-3.4-5.6-7. / Mt 24,42-51.

piątek 26 sierpnia 2016
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
1 Kor 1,17-25. / Ps 33(32),1-2.4-5.10ab.11. / Mt 25,1-13.

sobota 27 sierpnia 2016
Sobota XXI tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 1,26-31. / Ps 33(32),12-13.18-19.20-21. / Mt 25,14-30.

niedziela 28 sierpnia 2016
Dwudziesta druga Niedziela zwykła
Syr 3,17-18.20.28-29. / Ps 68(67),4-5.6-7.10-11. / Hbr 12,18-19.22-24. / Łk 14,1.7-14.

poniedziałek 29 sierpnia 2016
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela – wspomnienie obowiązkowe
Jr 1,17-19. / Ps 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / Mk 6,17-29.

wtorek 30 sierpnia 2016
Wtorek XXII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 2,10b-16. / Ps 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14. / Łk 4,31-37.

środa 31 sierpnia 2016
Środa XXII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 3,1-9. / Ps 33(32),12-13.14-15.20-21. / Łk 4,38-44.

czwartek 01 września 2016
Czwartek XXII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 3,18-23. / Ps 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Łk 5,1-11.

piątek 02 września 2016
Piątek XXII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 4,1-5. / Ps 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40. / Łk 5,33-39.

sobota 03 września 2016
Sobota XXII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 4,6b-15. / Ps 145(144),17-18.19-20.21. / Łk 6,1-5.

niedziela 04 września 2016
Dwudziesta trzecia Niedziela zwykła
Mdr 9,13-18. / Ps 90(89),3-4.5-6.12-13.14-17. / Flm 1,9-10.12-17. / Łk 14,25-33.

poniedziałek 05 września 2016
Poniedziałek XXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 5,1-8. / Ps 5,5-6.7.12. / Łk 6,6-11.

wtorek 06 września 2016
Wtorek XXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 6,1-11. / Ps 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Łk 6,12-19.

środa 07 września 2016
Środa XXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 7,25-31. / Ps 45(44),11-12.14-15.16-17. / Łk 6,20-26.

czwartek 08 września 2016
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Mi 5,1-4a. / Ps 13(12),6ab.6cd. / Mt 1,1-16.18-23.

piątek 09 września 2016
Piątek XXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 9,16-19.22b-27. / Ps 84(83),3.4.5-6.12. / Łk 6,39-42.

sobota 10 września 2016
Sobota XXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 10,14-22. / Ps 116(115),12-13.17-18. / Łk 6,43-49.

niedziela 11 września 2016
Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła
Wj 32,7-11.13-14. / Ps 51(50),3-4.12-13.17.19. / 1 Tm 1,12-17. / Łk 15,1-32.

poniedziałek 12 września 2016
Poniedziałek XXIV tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 11,17-26.33. / Ps 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Łk 7,1-10.

wtorek 13 września 2016
Wtorek XXIV tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 12,12-14.27-31a. / Ps 100(99),2.3.4.5. / Łk 7,11-17.

środa 14 września 2016
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Lb 21,4b-9. / Ps 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / J 3,13-17.

czwartek 15 września 2016
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Hbr 5,7-9. / Ps 31(30),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20. / J 19,25-27.

piątek 16 września 2016
Piątek XXIV tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 15,12-20. / Ps 17(16),1.6-7.8b.15. / Łk 8,1-3.

sobota 17 września 2016
Sobota XXIV tygodnia Okresu Zwykłego
1 Kor 15,35-37.42-49. / Ps 56(55),10.11-12.13-14. / Łk 8,4-15.

niedziela 18 września 2016
Dwudziesta piąta Niedziela zwykła
Am 8,4-7. / Ps 113(112),1-2.4-6.7-8. / 1 Tm 2,1-8. / Łk 16,1-13.

poniedziałek 19 września 2016
Poniedziałek XXV tygodnia Okresu Zwykłego
Prz 3,27-34. / Ps 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Łk 8,16-18.

wtorek 20 września 2016
Wtorek XXV tygodnia Okresu Zwykłego
Prz 21,1-6.10-13. / Ps 119(118),1.27.30.34.35.44. / Łk 8,19-21.

środa 21 września 2016
Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
Ef 4,1-7.11-13. / Ps 19(18),2-3.4-5. / Mt 9,9-13.

czwartek 22 września 2016
Czwartek XXV tygodnia Okresu Zwykłego
Koh 1,2-11. / Ps 90(89),3-4.5-6.12-13.14.17. / Łk 9,7-9.

piątek 23 września 2016
Piątek XXV tygodnia Okresu Zwykłego
Koh 3,1-11. / Ps 144(143),1a.2abc.3-4. / Łk 9,18-22. 
©Evangelizo.org 2001-2016