"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.Subskrypcja! 

Prosimy podać e-mail


Prosimy potwierdzić adres e-mail

 
wtorek 01 grudnia 2015
Wtorek I tygodnia Adwentu
Iz 11,1-10. / Ps 72(71),1-2.7-8.12-13.17. / Łk 10,21-24.

środa 02 grudnia 2015
Środa I tygodnia Adwentu
Iz 25,6-10a. / Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mt 15,29-37.

czwartek 03 grudnia 2015
Czwartek I tygodnia Adwentu
Iz 26,1-6. / Ps 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Mt 7,21.24-27.

piątek 04 grudnia 2015
Piątek I tygodnia Adwentu
Iz 29,17-24. / Ps 27(26),1.4.13-14. / Mt 9,27-31.

sobota 05 grudnia 2015
Sobota I tygodnia Adwentu
Iz 30,19-21.23-26. / Ps 147(146),1-2.3-4.5-6. / Mt 9,35-38.10,1.6-8.

niedziela 06 grudnia 2015
Druga Niedziela Adwentu
Ba 5,1-9. / Ps 126(125),1-2ab.2cd.4-5.6. / Flp 1,4-6.8-11. / Łk 3,1-6.

poniedziałek 07 grudnia 2015
Poniedziałek II tygodnia Adwentu
Iz 35,1-10. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Łk 5,17-26.

wtorek 08 grudnia 2015
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Rdz 3,9-15.20. / Ps 98(97),1.2-3ab.3c-4. / Ef 1,3-6.11-12. / Łk 1,26-38.

środa 09 grudnia 2015
Środa II tygodnia Adwentu
Iz 40,25-31. / Ps 103(102),1-2.3-4.8.10. / Mt 11,28-30.

czwartek 10 grudnia 2015
Czwartek II tygodnia Adwentu
Iz 41,13-20. / Ps 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Mt 11,11-15.

piątek 11 grudnia 2015
Piątek II tygodnia Adwentu
Iz 48,17-19. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Mt 11,16-19.

sobota 12 grudnia 2015
Sobota II tygodnia Adwentu
Syr 48,1-4.9-11. / Ps 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Mt 17,10-13.
Najświętszą Maryję Pannę z Guadalupe

niedziela 13 grudnia 2015
Trzecia Niedziela Adwentu (Gaudete)
So 3,14-18a. / Iz 12,2-3.4bcd.5-6. / Flp 4,4-7. / Łk 3,10-18.

poniedziałek 14 grudnia 2015
Poniedziałek III tygodnia Adwentu
Lb 24,2-7.15-17a. / Ps 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mt 21,23-27.

wtorek 15 grudnia 2015
Wtorek III tygodnia Adwentu
So 3,1-2.9-13. / Ps 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Mt 21,28-32.

środa 16 grudnia 2015
Środa III tygodnia Adwentu
Iz 45,6b-8.18.21b-25. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Łk 7,18b.19-23.

czwartek 17 grudnia 2015
Czwartek III tygodnia Adwentu
Rdz 49,2.8-10. / Ps 72(71),1-2.3-4ab.7-8.17. / Mt 1,1-17.

piątek 18 grudnia 2015
Piątek III tygodnia Adwentu
Jr 23,5-8. / Ps 72(71),1-2.12-13.18-19. / Mt 1,18-24.

sobota 19 grudnia 2015
Sobota III tygodnia Adwentu
Sdz 13,2-7.24-25a. / Ps 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Łk 1,5-25.

niedziela 20 grudnia 2015
Czwarta Niedziela Adwentu
Mi 5,1-4a. / Ps 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Hbr 10,5-10. / Łk 1,39-45.

poniedziałek 21 grudnia 2015
Poniedziałek IV tygodnia Adwentu
Pnp 2,8-14. / Ps 33(32),2-3.11-12.20-21. / Łk 1,39-45.

wtorek 22 grudnia 2015
Wtorek IV tygodnia Adwentu
1 Sm 1,24-28. / 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Łk 1,46-56.

środa 23 grudnia 2015
Środa IV tygodnia Adwentu
Ml 3,1-4.23-24. / Ps 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Łk 1,57-66.

czwartek 24 grudnia 2015
Wigilia Narodzenia Pańskiego - Msza w nocy
Iz 9,1-6. / Ps 96(95),1-2.2-3.11-12.13. / Tt 2,11-14. / Łk 2,1-14.
Wigilia Narodzenia Pańskiego - Msza w dzień

piątek 25 grudnia 2015
Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza w dzień
Iz 52,7-10. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hbr 1,1-6. / J 1,1-18.

sobota 26 grudnia 2015
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
Dz 6,8-10.7,54-59. / Ps 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Mt 10,17-22.

niedziela 27 grudnia 2015
Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa
Syr 3,2-6.12-14. / Ps 128(127),1-2.3.4-5. / Kol 3,12-21. / Łk 2,41-52.

poniedziałek 28 grudnia 2015
Święto świętych Młodzianków Męczenników
1 J 1,5-10.2,1-2. / Ps 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Mt 2,13-18.

wtorek 29 grudnia 2015
Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
1 J 2,3-11. / Ps 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Łk 2,22-35.

środa 30 grudnia 2015
Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
1 J 2,12-17. / Ps 96(95),7-8a.8b-9.10. / Łk 2,36-40.

czwartek 31 grudnia 2015
Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
1 J 2,18-21. / Ps 96(95),1-2.11-12.13. / J 1,1-18.

piątek 01 stycznia 2016
Ósmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Lb 6,22-27. / Ps 67(66),2-3.5.6.8. / Ga 4,4-7. / Łk 2,16-21.

sobota 02 stycznia 2016
Sobota II Okresu Narodzenia Pańskiego
1 J 2,22-28. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / J 1,19-28.

niedziela 03 stycznia 2016
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Syr 24,1-2.8-12. / Ps 147,12-13.14-15.19-20. / Ef 1,3-6.15-18. / J 1,1-18.
Najświętsze Imię Jezusa

poniedziałek 04 stycznia 2016
Poniedziałek II Okresu Narodzenia Pańskiego
1 J 3,7-10. / Ps 98(97),1.7-8.9. / J 1,35-42.

wtorek 05 stycznia 2016
Wtorek II Okresu Narodzenia Pańskiego
1 J 3,11-21. / Ps 100(99),2.3.4.5. / J 1,43-51.

środa 06 stycznia 2016
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Iz 60,1-6. / Ps 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / Ef 3,2-3a.5-6. / Mt 2,1-12.

czwartek 07 stycznia 2016
Czwartek II Okresu Narodzenia Pańskiego
1 J 3,22-24.4,1-6. / Ps 2,7-8.10-11. / Mt 4,12-17.23-25.

piątek 08 stycznia 2016
Piątek II Okresu Narodzenia Pańskiego
1 J 4,7-10. / Ps 72(71),2.3-4ab.7-8. / Mk 6,34-44.

sobota 09 stycznia 2016
Sobota III Okresu Narodzenia Pańskiego
1 J 4,11-18. / Ps 72(71),2.10-11.12-13. / Mk 6,45-52.

niedziela 10 stycznia 2016
Święto Chrztu Pańskiego
Iz 40,1-5.9-11. / Ps 104(103),1b-2.3-4.24-25.27-28.29-30. / Tt 2,11-14.3,4-7. / Łk 3,15-16.21-22.

poniedziałek 11 stycznia 2016
Poniedziałek - I tygodnia Okresu Zwykłego
1 Sm 1,1-8. / Ps 116(115),12-13.14-17.18-19. / Mk 1,14-20.

wtorek 12 stycznia 2016
Wtorek I tygodnia Okresu Zwykłego
1 Sm 1,9-20. / 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8. / Mk 1,21-28.

środa 13 stycznia 2016
Środa I tygodnia Okresu Zwykłego
1 Sm 3,1-10.19-20. / Ps 40(39),2.5.7-8a.8b-9.10. / 1 J 2,18-25. / Mk 1,29-39.

czwartek 14 stycznia 2016
Czwartek I tygodnia Okresu Zwykłego
1 Sm 4,1-11. / Ps 44(43),10-11.14-15.25-26. / Mk 1,40-45.

piątek 15 stycznia 2016
Piątek I tygodnia Okresu Zwykłego
1 Sm 8,4-7.10-22a. / Ps 89(88),16-17.18-19. / Mk 2,1-12.

sobota 16 stycznia 2016
Sobota I tygodnia Okresu Zwykłego
1 Sm 9,1-4.17-19.10,1a. / Ps 21(20),2-3.4-5.6-7. / Mk 2,13-17.

niedziela 17 stycznia 2016
Druga Niedziela zwykła
Iz 62,1-5. / Ps 96(95),1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac. / 1 Kor 12,4-11. / J 2,1-11.

poniedziałek 18 stycznia 2016
Poniedziałek II tygodnia Okresu Zwykłego
1 Sm 15,16-23. / Ps 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mk 2,18-22.

wtorek 19 stycznia 2016
Wtorek II tygodnia Okresu Zwykłego
1 Sm 16,1-13. / Ps 89(88),20.21-22.27-28. / Mk 2,23-28.

środa 20 stycznia 2016
Środa II tygodnia Okresu Zwykłego
1 Sm 17,32-33.37.40-51. / Ps 144(143),1.2.9-10. / Mk 3,1-6.

czwartek 21 stycznia 2016
Czwartek II tygodnia Okresu Zwykłego
1 Sm 18,6-9.19,1-7. / Ps 56(55),2-3.9-10ab.10c-11.12-13. / Mk 3,7-12.

piątek 22 stycznia 2016
Piątek II tygodnia Okresu Zwykłego
1 Sm 24,3-21. / Ps 57(56),2.3-4.6.11. / Mk 3,13-19.

sobota 23 stycznia 2016
Sobota II tygodnia Okresu Zwykłego
2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27. / Ps 80(79),2-3.5-7. / Mk 3,20-21.

niedziela 24 stycznia 2016
Trzecia Niedziela zwykła
Ne 8,2-4a.5-6.8-10. / Ps 19(18),8.9.10.15. / 1 Kor 12,12-30. / Łk 1,1-4.4,14-21.

poniedziałek 25 stycznia 2016
Nawrócenie św. Pawła Apostoła - święto
Dz 22,3-16. / Ps 117(116),1.2. / Mk 16,15-18.

wtorek 26 stycznia 2016
Wspomnienie obowiązkowe Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
2 Sm 6,12-15.17-19. / Ps 24(23),7.8.9.10. / Mk 3,31-35.

środa 27 stycznia 2016
Środa III tygodnia Okresu Zwykłego
2 Sm 7,4-17. / Ps 89(88),4-5.27-28.29-30. / Mk 4,1-20.

czwartek 28 stycznia 2016
Czwartek III tygodnia Okresu Zwykłego
2 Sm 7,18-19.24-29. / Ps 132(131),1-2.3-5.11.12.13-14. / Mk 4,21-25.

piątek 29 stycznia 2016
Piątek III tygodnia Okresu Zwykłego
2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17. / Ps 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.10-11. / Mk 4,26-34.

sobota 30 stycznia 2016
Sobota III tygodnia Okresu Zwykłego
2 Sm 12,1-7a.10-17. / Ps 51(50),12-13.14-15.16-17. / Mk 4,35-41.

niedziela 31 stycznia 2016
Czwarta Niedziela zwykła
Jr 1,4-5.17-19. / Ps 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / 1 Kor 12,31.13,1-13. / Łk 4,21-30.

poniedziałek 01 lutego 2016
Poniedziałek IV tygodnia Okresu Zwykłego
2 Sm 15,13-14.30.16,5-13a. / Ps 3,2-3.4-5.6-7. / Mk 5,1-20.

wtorek 02 lutego 2016
Święto Ofiarowania Pańskiego
Ml 3,1-4. / Ps 24(23),7.8.9.10. / Łk 2,22-40.

środa 03 lutego 2016
Środa IV tygodnia Okresu Zwykłego
2 Sm 24,2.9-17. / Ps 32(31),1-2.5.6.7. / Mk 6,1-6.

czwartek 04 lutego 2016
Czwartek IV tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 2,1-4.10-12. / 1 Krn 29,10.11ab.11d-12a.12bcd. / Mk 6,7-13.

piątek 05 lutego 2016
Piątek IV tygodnia Okresu Zwykłego
Syr 47,2-13. / Ps 18(17),31.47.50.51. / Mk 6,14-29.

sobota 06 lutego 2016
Sobota IV tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 3,4-13. / Ps 119(118),9.10.11.12.13.14. / Mk 6,30-34.

niedziela 07 lutego 2016
Piąta Niedziela Zwykła
Iz 6,1-2a.3-8. / Ps 138(137),1-2a.2bc-3.4-5.7c-8. / 1 Kor 15,1-11. / Łk 5,1-11.

poniedziałek 08 lutego 2016
Poniedziałek V tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 8,1-7.9-13. / Ps 132(131),6-7.8-10. / Mk 6,53-56.

wtorek 09 lutego 2016
Wtorek V tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 8,22-23.27-30. / Ps 84(83),3.4.5.10.11. / Mk 7,1-13.

środa 10 lutego 2016
Środa Popielcowa
Jl 2,12-18. / Ps 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2 Kor 5,20-21.6,1-2. / Mt 6,1-6.16-18.

czwartek 11 lutego 2016
Czwartek po Popielcu
Pwt 30,15-20. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Łk 9,22-25.
Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes

piątek 12 lutego 2016
Piątek po Popielcu
Iz 58,1-9a. / Ps 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Mt 9,14-15.

sobota 13 lutego 2016
Sobota po Popielcu
Iz 58,9b-14. / Ps 86(85),1-2.3-4.5-6. / Łk 5,27-32.

niedziela 14 lutego 2016
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
Pwt 26,4-10. / Ps 91(90),1-2.10-11.12-13.14-15. / Rz 10,8-13. / Łk 4,1-13.

poniedziałek 15 lutego 2016
Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu
Kpł 19,1-2.11-18. / Ps 19(18),8.9.10.15. / Mt 25,31-46.

wtorek 16 lutego 2016
Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu
Iz 55,10-11. / Ps 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Mt 6,7-15.

środa 17 lutego 2016
Środa I tygodnia Wielkiego Postu
Jon 3,1-10. / Ps 51(50),3-4.12-13.18-19. / Łk 11,29-32.

czwartek 18 lutego 2016
Czwartek I tygodnia Wielkiego Postu
Est 14,1.3-5.12-14. / Ps 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Mt 7,7-12.

piątek 19 lutego 2016
Piątek I tygodnia Wielkiego Postu
Ez 18,21-28. / Ps 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / Mt 5,20-26.

sobota 20 lutego 2016
Sobota I tygodnia Wielkiego Postu
Pwt 26,16-19. / Ps 119(118),1-2.4-5.7-8. / Mt 5,43-48.

niedziela 21 lutego 2016
Druga Niedziela Wielkiego Postu
Rdz 15,5-12.17-18. / Ps 27(26),1.7-8.9abc.13-14. / Flp 3,17-21.4,1. / Łk 9,28b-36.

poniedziałek 22 lutego 2016
Święto Katedry św. Piotra Apostoła
1 P 5,1-4. / Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mt 16,13-19.

wtorek 23 lutego 2016
Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu
Iz 1,10.16-20. / Ps 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mt 23,1-12.

środa 24 lutego 2016
Środa II tygodnia Wielkiego Postu
Jr 18,18-20. / Ps 31(30),5-6.14.15-16. / Mt 20,17-28.

czwartek 25 lutego 2016
Czwartek II tygodnia Wielkiego Postu
Jr 17,5-10. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Łk 16,19-31.

piątek 26 lutego 2016
Piątek II tygodnia Wielkiego Postu
Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28. / Ps 105(104),16-17.18-19.20-21. / Mt 21,33-43.45-46.

sobota 27 lutego 2016
Sobota II tygodnia Wielkiego Postu
Mi 7,14-15.18-20. / Ps 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Łk 15,1-3.11-32.

niedziela 28 lutego 2016
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
Wj 3,1-8a.13-15. / Ps 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11. / 1 Kor 10,1-6.10-12. / Łk 13,1-9.

poniedziałek 29 lutego 2016
Poniedziałek III tygodnia Wielkiego Postu
2 Krl 5,1-15a. / Ps 42(41),2-3.43(42),3-4. / Łk 4,24-30. 
©Evangelizo.org 2001-2015