"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.Subskrypcja! 

Prosimy podać e-mail


Prosimy potwierdzić adres e-mail

 
sobota 06 lutego 2016
Sobota IV tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 3,4-13. / Ps 119(118),9.10.11.12.13.14. / Mk 6,30-34.

niedziela 07 lutego 2016
Piąta Niedziela Zwykła
Iz 6,1-2a.3-8. / Ps 138(137),1-2a.2bc-3.4-5.7c-8. / 1 Kor 15,1-11. / Łk 5,1-11.

poniedziałek 08 lutego 2016
Poniedziałek V tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 8,1-7.9-13. / Ps 132(131),6-7.9-10. / Mk 6,53-56.

wtorek 09 lutego 2016
Wtorek V tygodnia Okresu Zwykłego
1 Krl 8,22-23.27-30. / Ps 84(83),3.4.5.10.11. / Mk 7,1-13.

środa 10 lutego 2016
Środa Popielcowa
Jl 2,12-18. / Ps 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2 Kor 5,20-21.6,1-2. / Mt 6,1-6.16-18.

czwartek 11 lutego 2016
Czwartek po Popielcu
Pwt 30,15-20. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Łk 9,22-25.
Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes

piątek 12 lutego 2016
Piątek po Popielcu
Iz 58,1-9a. / Ps 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Mt 9,14-15.

sobota 13 lutego 2016
Sobota po Popielcu
Iz 58,9b-14. / Ps 86(85),1-2.3-4.5-6. / Łk 5,27-32.

niedziela 14 lutego 2016
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
Pwt 26,4-10. / Ps 91(90),1-2.10-11.12-13.14-15. / Rz 10,8-13. / Łk 4,1-13.

poniedziałek 15 lutego 2016
Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu
Kpł 19,1-2.11-18. / Ps 19(18),8.9.10.15. / Mt 25,31-46.

wtorek 16 lutego 2016
Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu
Iz 55,10-11. / Ps 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / Mt 6,7-15.

środa 17 lutego 2016
Środa I tygodnia Wielkiego Postu
Jon 3,1-10. / Ps 51(50),3-4.12-13.18-19. / Łk 11,29-32.

czwartek 18 lutego 2016
Czwartek I tygodnia Wielkiego Postu
Est 14,1.3-5.12-14. / Ps 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8. / Mt 7,7-12.

piątek 19 lutego 2016
Piątek I tygodnia Wielkiego Postu
Ez 18,21-28. / Ps 130(129),1-2.3-4.5-7a.7bc-8. / Mt 5,20-26.

sobota 20 lutego 2016
Sobota I tygodnia Wielkiego Postu
Pwt 26,16-19. / Ps 119(118),1-2.4-5.7-8. / Mt 5,43-48.

niedziela 21 lutego 2016
Druga Niedziela Wielkiego Postu
Rdz 15,5-12.17-18. / Ps 27(26),1.7-8a.8b-9abc.13-14. / Flp 3,17-21.4,1. / Łk 9,28b-36.

poniedziałek 22 lutego 2016
Święto Katedry św. Piotra Apostoła
1 P 5,1-4. / Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mt 16,13-19.

wtorek 23 lutego 2016
Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu
Iz 1,10.16-20. / Ps 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mt 23,1-12.

środa 24 lutego 2016
Środa II tygodnia Wielkiego Postu
Jr 18,18-20. / Ps 31(30),5-6.14.15-16. / Mt 20,17-28.

czwartek 25 lutego 2016
Czwartek II tygodnia Wielkiego Postu
Jr 17,5-10. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Łk 16,19-31.

piątek 26 lutego 2016
Piątek II tygodnia Wielkiego Postu
Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28. / Ps 105(104),16-17.18-19.20-21. / Mt 21,33-43.45-46.

sobota 27 lutego 2016
Sobota II tygodnia Wielkiego Postu
Mi 7,14-15.18-20. / Ps 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / Łk 15,1-3.11-32.

niedziela 28 lutego 2016
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
Wj 3,1-8a.13-15. / Ps 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11. / 1 Kor 10,1-6.10-12. / Łk 13,1-9.

poniedziałek 29 lutego 2016
Poniedziałek III tygodnia Wielkiego Postu
2 Krl 5,1-15a. / Ps 42(41),2-3.43(42),3-4. / Łk 4,24-30.

wtorek 01 marca 2016
Wtorek III tygodnia Wielkiego Postu
Dn 3,25.34-43. / Ps 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mt 18,21-35.

środa 02 marca 2016
Środa III tygodnia Wielkiego Postu
Pwt 4,1.5-9. / Ps 147,12-13.15-16.19-20. / Mt 5,17-19.

czwartek 03 marca 2016
Czwartek III tygodnia Wielkiego Postu
Jr 7,23-28. / Ps 95(94),1-2.6-7.8-9. / Łk 11,14-23.

piątek 04 marca 2016
Święto św. Kazimierza, królewicza
Syr 51,13-20. / Ps 16(15),1-2a.5.7-8.11. / J 15,9-17.

sobota 05 marca 2016
Sobota III tygodnia Wielkiego Postu
Oz 6,1-6. / Ps 51(50),3-4.18-19.20-21ab. / Łk 18,9-14.

niedziela 06 marca 2016
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu -Laetare
Joz 5,9a.10-12. / Ps 34(33),2-3.4-5.6-7. / 2 Kor 5,17-21. / Łk 15,1-3.11-32.

poniedziałek 07 marca 2016
Poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu
Iz 65,17-21. / Ps 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / J 4,43-54.

wtorek 08 marca 2016
Wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu
Ez 47,1-9.12. / Ps 46(45),2-3.5-6.8-9. / J 5,1-16.

środa 09 marca 2016
Środa IV tygodnia Wielkiego Postu
Iz 49,8-15. / Ps 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / J 5,17-30.

czwartek 10 marca 2016
Czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu
Wj 32,7-14. / Ps 106(105),19-20.21-22.23. / J 5,31-47.

piątek 11 marca 2016
Piątek IV tygodnia Wielkiego Postu
Mdr 2,1a.12-22. / Ps 34(33),17-18.19-20.21.23. / J 7,1-2.10.25-30.

sobota 12 marca 2016
Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu
Jr 11,18-20. / Ps 7,2-3.9bc-10.11-12. / J 7,40-53.

niedziela 13 marca 2016
Piąta Niedziela Wielkiego Postu
Iz 43,16-21. / Ps 126(125),1-2ab.2cd.4-5.6. / Flp 3,8-14. / J 8,1-11.

poniedziałek 14 marca 2016
Poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62. / Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / J 8,12-20.

wtorek 15 marca 2016
Wtorek V tygodnia Wielkiego Postu
Lb 21,4-9. / Ps 102(101),2-3.16-18.19-21. / J 8,21-30.

środa 16 marca 2016
Środa V tygodnia Wielkiego Postu
Dn 3,14-20.91-92.95. / Dn 3,52.53.54.55.56. / J 8,31-42.

czwartek 17 marca 2016
Czwartek V tygodnia Wielkiego Postu
Rdz 17,3-9. / Ps 105(104),4-5.6-7.8-9. / J 8,51-59.

piątek 18 marca 2016
Piątek V tygodnia Wielkiego Postu
Jr 20,10-13. / Ps 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7. / J 10,31-42.

sobota 19 marca 2016
Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16. / Ps 89(88),2-3.4-5.27.29. / Rz 4,13.16-18.22. / Mt 1,16.18-21.24a.

niedziela 20 marca 2016
Szósta Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa
Iz 50,4-7. / Ps 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24. / Flp 2,6-11. / Łk 22,14-71.23,1-56.

poniedziałek 21 marca 2016
Wielki Poniedziałek
Iz 42,1-7. / Ps 27(26),1.2.3.13-14. / J 12,1-11.

wtorek 22 marca 2016
Wielki Wtorek
Iz 49,1-6. / Ps 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15.17. / J 13,21-33.36-38.

środa 23 marca 2016
Wielka Środa
Iz 50,4-9a. / Ps 69(68),8-10.21bcd-22.31.33-34. / Mt 26,14-25.

czwartek 24 marca 2016
Święte Triduum Paschalne: Wielki Czwartek
Wj 12,1-8.11-14. / Ps 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / 1 Kor 11,23-26. / J 13,1-15.

piątek 25 marca 2016
Święte Triduum Paschalne: Wielki Piątek Męki Pańskiej
Iz 52,13-15.53,1-12. / Ps 31(30),2.6.12-13.15-16.17.25. / Hbr 4,14-16.5,7-9. / J 18,1-40.19,1-42.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

sobota 26 marca 2016
Święte Triduum Paschalne: Wielka Sobota - Wigilia Paschalna
Wj 14,15-31.15,1a. / Wj 15,1b-2.3-4.5-6.17-18. / Rz 6,3-11. / Łk 24,1-12.

niedziela 27 marca 2016
Pierwsza Niedziela Wielkanocna. Zmartwychwstanie Pańskie
Dz 10,34a.37-43. / Ps 118(117),1-2.16ab-17.22-23. / Kol 3,1-4. / J 20,1-9.

poniedziałek 28 marca 2016
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Dz 2,14.22-33. / Ps 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Mt 28,8-15.

wtorek 29 marca 2016
Wtorek w Oktawie Wielkanocy
Dz 2,36-41. / Ps 33(32),4-5.18-19.20.22. / J 20,11-18.

środa 30 marca 2016
Środa w Oktawie Wielkanocy
Dz 3,1-10. / Ps 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Łk 24,13-35.

czwartek 31 marca 2016
Czwartek w Oktawie Wielkanocy
Dz 3,11-26. / Ps 8,2a.5.6-7.8-9. / Łk 24,35-48.

piątek 01 kwietnia 2016
Piątek w Oktawie Wielkanocy
Dz 4,1-12. / Ps 118(117),1-2.4.22-24.25-27a. / J 21,1-14.

sobota 02 kwietnia 2016
Sobota w Oktawie Wielkanocy
Dz 4,13-21. / Ps 118(117),1.14-15.16ab-18.19-21. / Mk 16,9-15.

niedziela 03 kwietnia 2016
Druga Niedziela Wielkanocna - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Dz 5,12-16. / Ps 118(117),2-4.22-24.25-27a. / Ap 1,9-11a.12-13.17-19. / J 20,19-31.

poniedziałek 04 kwietnia 2016
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Iz 7,10-14.8,10b. / Ps 40(39),7-8a.8b-9.10.11. / Hbr 10,4-10. / Łk 1,26-38.

wtorek 05 kwietnia 2016
Wtorek II tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 4,32-37. / Ps 93(92),1ab.1c-2.5. / J 3,7b-15.

środa 06 kwietnia 2016
Środa II tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 5,17-26. / Ps 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / J 3,16-21.

czwartek 07 kwietnia 2016
Czwartek II tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 5,27-33. / Ps 34(33),2.9.17-18.19-20. / J 3,31-36.

piątek 08 kwietnia 2016
Piątek II tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 5,34-42. / Ps 27(26),1.4.13-14. / J 6,1-15.

sobota 09 kwietnia 2016
Sobota II tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 6,1-7. / Ps 33(32),1-2.4-5.18-19. / J 6,16-21.

niedziela 10 kwietnia 2016
Trzecia Niedziela Wielkanocna
Dz 5,27b-32.40b-41. / Ps 30(29),2.4.5-6.11.12a.13b. / Ap 5,11-14. / J 21,1-19.

poniedziałek 11 kwietnia 2016
Poniedziałek III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 6,8-15. / Ps 119(118),23-24.26-27.29-30. / J 6,22-29.

wtorek 12 kwietnia 2016
Wtorek III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 7,51-60.8,1a. / Ps 31(30),3cd-4.6ab.7b.8a.17.21ab. / J 6,30-35.

środa 13 kwietnia 2016
Środa III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 8,1b-8. / Ps 66(65),1-3a.4-5.6-7a. / J 6,35-40.

czwartek 14 kwietnia 2016
Czwartek III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 8,26-40. / Ps 66(65),8-9.16-17.20. / J 6,44-51.

piątek 15 kwietnia 2016
Piątek III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 9,1-20. / Ps 117(116),1.2. / J 6,52-59.

sobota 16 kwietnia 2016
Sobota III tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 9,31-42. / Ps 116(115),12-13.14-15.16-17. / J 6,60-69.

niedziela 17 kwietnia 2016
Czwarta Niedziela Wielkanocna
Dz 13,14.43-52. / Ps 100(99),2.3.5. / Ap 7,9.14b-17. / J 10,27-30.

poniedziałek 18 kwietnia 2016
Poniedziałek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 11,1-18. / Ps 42(41),2-3.43(42),3.4. / J 10,1-10.

wtorek 19 kwietnia 2016
Wtorek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 11,19-26. / Ps 87(86),1-3.4-5.6-7. / J 10,22-30.

środa 20 kwietnia 2016
Środa IV tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 12,24-25.13,1-5a. / Ps 67(66),2-3.5.6.8. / J 12,44-50.

czwartek 21 kwietnia 2016
Czwartek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 13,13-25. / Ps 89(88),2-3.21-22.25.27. / J 13,16-20.

piątek 22 kwietnia 2016
Piątek IV tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 13,26-33. / Ps 2,6-7.8-9.10-11. / J 14,1-6.

sobota 23 kwietnia 2016
Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
Dz 13,44-52. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / J 14,7-14.

niedziela 24 kwietnia 2016
Piąta Niedziela Wielkanocna
Dz 14,21b-27. / Ps 145(144),8-9.10-11.12-13ab. / Ap 21,1-5a. / J 13,31-33a.34-35.

poniedziałek 25 kwietnia 2016
Święto Św. Marka Ewangelisty
1 P 5,5b-14. / Ps 89(88),2-3.6-7.16-17. / Mk 16,15-20.

wtorek 26 kwietnia 2016
Wtorek V tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 14,19-28. / Ps 145(144),10-11.12-13ab.21. / J 14,27-31a.

środa 27 kwietnia 2016
Środa V tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 15,1-6. / Ps 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / J 15,1-8.

czwartek 28 kwietnia 2016
Czwartek V tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 15,7-21. / Ps 96(95),1-2a.2b-3.10. / J 15,9-11.

piątek 29 kwietnia 2016
Święto Św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
Dz 15,22-31. / Ps 57(56),8-9.10-12. / J 15,12-17.

sobota 30 kwietnia 2016
Sobota V tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 16,1-10. / Ps 100(99),1-2.3.5. / J 15,18-21.

niedziela 01 maja 2016
Szósta Niedziela Wielkanocna
Dz 15,1-2.22-29. / Ps 67(66),2-3.5.6.8. / Ap 21,10-14.22-23. / J 14,23-29.

poniedziałek 02 maja 2016
Poniedziałek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 16,11-15. / Ps 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / J 15,26-27.16,1-4a.

wtorek 03 maja 2016
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski
1 Kor 15,1-8. / Ps 19(18),2-3.4-5. / J 14,6-14.

środa 04 maja 2016
Środa VI tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 17,15.22-34.18,1. / Ps 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / J 16,12-15.

czwartek 05 maja 2016
Czwartek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego
Dz 1,1-11. / Ps 47(46),2-3.6-7.8-9. / Hbr 9,24-28.10,19-23. / Łk 24,46-53.

piątek 06 maja 2016
Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
Dz 18,9-18. / Ps 47(46),2-3.4-5.6-7. / J 16,20-23a. 
©Evangelizo.org 2001-2016