"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.Subskrypcja! 

Prosimy podać e-mail


Prosimy potwierdzić adres e-mail

 
czwartek 27 października 2016
Czwartek XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Ef 6,10-20. / Ps 144(143),1a-2abc.9-10. / Łk 13,31-35.

piątek 28 października 2016
Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Ef 2,19-22. / Ps 19(18),2-3.4-5. / Łk 6,12-19.

sobota 29 października 2016
Sobota XXX tygodnia Okresu Zwykłego
Flp 1,18b-26. / Ps 42(41),2.3.5bcd. / Łk 14,1.7-11.

niedziela 30 października 2016
Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła
Mdr 11,22-26.12,1-2. / Ps 145(144),1-2.8-9.10-11.13.14. / 2 Tes 1,11-12.2,1-2. / Łk 19,1-10.

poniedziałek 31 października 2016
Poniedziałek XXXI tygodnia Okresu Zwykłego
Flp 2,1-4. / Ps 131(130),1.2.3. / Łk 14,12-14.

wtorek 01 listopada 2016
Uroczystość Wszystkich Świętych
Ap 7,2-4.9-14. / Ps 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 1 J 3,1-3. / Mt 5,1-12a.

środa 02 listopada 2016
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Mdr 3,1-9. / Ps 27(26),1.4.7.8.9.13-14. / Rz 6,3-9. / J 14,1-6.

czwartek 03 listopada 2016
Czwartek XXXI tygodnia Okresu Zwykłego
Flp 3,3-8a. / Ps 105(104),2-3.4-5.6-7. / Łk 15,1-10.

piątek 04 listopada 2016
Piątek XXXI tygodnia Okresu Zwykłego
Flp 3,17-21.4,1. / Ps 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Łk 16,1-8.

sobota 05 listopada 2016
Sobota XXXI tygodnia Okresu Zwykłego
Flp 4,10-19. / Ps 112(111),1-2.5-6.8a.9. / Łk 16,9-15.

niedziela 06 listopada 2016
Trzydziesta druga Niedziela zwykła
2 Mch 7,1-2.9-14. / Ps 17(16),1.5-6.8.15. / 2 Tes 2,16-17.3,1-5. / Łk 20,27-38.

poniedziałek 07 listopada 2016
Poniedziałek XXXII tygodnia Okresu Zwykłego
Tt 1,1-9. / Ps 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Łk 17,1-6.

wtorek 08 listopada 2016
Wtorek XXXII tygodnia Okresu Zwykłego
Tt 2,1-8.11-14. / Ps 37(36),3-4.18.23.27.29. / Łk 17,7-10.

środa 09 listopada 2016
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – święto
Ez 47,1-2.8-9.12. / Ps 46(45),2-3.5-6.8-9. / J 2,13-22.

czwartek 10 listopada 2016
Czwartek XXXII tygodnia Okresu Zwykłego
Flm 1,7-20. / Ps 146(145),7.8-9a.9bc-10. / Łk 17,20-25.

piątek 11 listopada 2016
Piątek XXXII tygodnia Okresu Zwykłego
2 J 1,4-9. / Ps 119(118),1.2.10.11.17.18. / Łk 17,26-37.

sobota 12 listopada 2016
Sobota XXXII tygodnia Okresu Zwykłego
3 J 1,5-8. / Ps 112(111),1-2.3-4.5-6. / Łk 18,1-8.

niedziela 13 listopada 2016
Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła
Ml 3,19-20. / Ps 98(97),5-6.7-8.9. / 2 Tes 3,7-12. / Łk 21,5-19.

poniedziałek 14 listopada 2016
Poniedziałek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 1,1-4.2,1-5a. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Łk 18,35-43.

wtorek 15 listopada 2016
Wtorek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 3,1-6.14-22. / Ps 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Łk 19,1-10.

środa 16 listopada 2016
Środa XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 4,1-11. / Ps 150(149),1-2.3-4.5-6. / Łk 19,11-28.

czwartek 17 listopada 2016
Czwartek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 5,1-10. / Ps 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Łk 19,41-44.

piątek 18 listopada 2016
Piątek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 10,8-11. / Ps 119(118),14.24.72.103.111.131. / Łk 19,45-48.

sobota 19 listopada 2016
Sobota XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 11,4-12. / Ps 144(143),1.2.9-10. / Łk 20,27-40.

niedziela 20 listopada 2016
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
2 Sm 5,1-3. / Ps 122(121),1-2.4-5. / Kol 1,12-20. / Łk 23,35-43.

poniedziałek 21 listopada 2016
Poniedziałek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 14,1-3.4b-5. / Ps 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Łk 21,1-4.
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

wtorek 22 listopada 2016
Wtorek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 14,14-19. / Ps 96(95),10.11-12.13. / Łk 21,5-11.

środa 23 listopada 2016
Środa XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 15,1-4. / Ps 98(97),1.2-3ab.7-8.9. / Łk 21,12-19.

czwartek 24 listopada 2016
Czwartek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 18,1-2.21-23.19,1-3.9a. / Ps 100(99),2.3.4.5. / Łk 21,20-28.

piątek 25 listopada 2016
Piątek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 20,1-4.11-15.21,1-2. / Ps 84(83),3.4.5-6a.8a. / Łk 21,29-33.

sobota 26 listopada 2016
Sobota XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Ap 22,1-7. / Ps 95(94),1-2.3-5.6-7. / Łk 21,34-36.

niedziela 27 listopada 2016
Pierwsza Niedziela Adwentu
Iz 2,1-5. / Ps 122(121),1-2.4-5.6-7.8-9. / Rz 13,11-14. / Mt 24,37-44.

poniedziałek 28 listopada 2016
Poniedziałek I tygodnia Adwentu
Iz 2,1-5. / Ps 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / Mt 8,5-11.

wtorek 29 listopada 2016
Wtorek I tygodnia Adwentu
Iz 11,1-10. / Ps 72(71),2.7-8.12-13.17. / Łk 10,21-24.

środa 30 listopada 2016
Święto św. Andrzeja Apostoła
Rz 10,9-18. / Ps 19(18),2-3.4-5. / Mt 4,18-22.

czwartek 01 grudnia 2016
Czwartek I tygodnia Adwentu
Iz 26,1-6. / Ps 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Mt 7,21.24-27.

piątek 02 grudnia 2016
Piątek I tygodnia Adwentu
Iz 29,17-24. / Ps 27(26),1.4.13-14. / Mt 9,27-31.

sobota 03 grudnia 2016
Sobota I tygodnia Adwentu
Iz 30,19-21.23-26. / Ps 147(146),1-2.3-4.5-6. / Mt 9,35-38.10,1.6-8.

niedziela 04 grudnia 2016
Druga Niedziela Adwentu
Iz 11,1-10. / Ps 72(71),1-2.7-8.12-13.17. / Rz 15,4-9. / Mt 3,1-12.

poniedziałek 05 grudnia 2016
Poniedziałek II tygodnia Adwentu
Iz 35,1-10. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Łk 5,17-26.

wtorek 06 grudnia 2016
Wtorek II tygodnia Adwentu
Iz 40,1-11. / Ps 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Mt 18,12-14.

środa 07 grudnia 2016
Środa II tygodnia Adwentu
Iz 40,25-31. / Ps 103(102),1-2.3-4.8.10. / Mt 11,28-30.

czwartek 08 grudnia 2016
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Rdz 3,9-15.20. / Ps 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Ef 1,3-6.11-12. / Łk 1,26-38.

piątek 09 grudnia 2016
Piątek II tygodnia Adwentu
Iz 48,17-19. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Mt 11,16-19.

sobota 10 grudnia 2016
Sobota II tygodnia Adwentu
Syr 48,1-4.9-11. / Ps 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Mt 17,10-13.

niedziela 11 grudnia 2016
Trzecia Niedziela Adwentu (Gaudete)
Iz 35,1-6.10. / Ps 146(145),7-10. / Jk 5,7-10. / Mt 11,2-11.

poniedziałek 12 grudnia 2016
Poniedziałek III tygodnia Adwentu
Lb 24,2-7.15-17a. / Ps 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mt 21,23-27.

wtorek 13 grudnia 2016
Wtorek III tygodnia Adwentu
So 3,1-2.9-13. / Ps 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Mt 21,28-32.

środa 14 grudnia 2016
Środa III tygodnia Adwentu
Iz 45,6b-8.18.21b-25. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Łk 7,19-23.

czwartek 15 grudnia 2016
Czwartek III tygodnia Adwentu
Iz 54,1-10. / Ps 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Łk 7,24-30.

piątek 16 grudnia 2016
Piątek III tygodnia Adwentu
Iz 56,1-3a.6-8. / Ps 67(66),2-3.5.7-8. / J 5,33-36.

sobota 17 grudnia 2016
Sobota III tygodnia Adwentu
Rdz 49,2.8-10. / Ps 72(71),2.3-4ab.7-8.17. / Mt 1,1-17.

niedziela 18 grudnia 2016
Czwarta Niedziela Adwentu
Iz 7,10-14. / Ps 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Rz 1,1-7. / Mt 1,18-24.

poniedziałek 19 grudnia 2016
Poniedziałek IV tygodnia Adwentu
Sdz 13,2-7.24-25a. / Ps 71(70),3-4a.5-6ab.16-17. / Łk 1,5-25.

wtorek 20 grudnia 2016
Wtorek IV tygodnia Adwentu
Iz 7,10-14. / Ps 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / Łk 1,26-38.

środa 21 grudnia 2016
Środa IV tygodnia Adwentu
Pnp 2,8-14. / Ps 33(32),2-3.11-12.20-21. / Łk 1,39-45.

czwartek 22 grudnia 2016
Czwartek IV tygodnia Adwentu
1 Sm 1,24-28. / 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Łk 1,46-56.

piątek 23 grudnia 2016
Piątek IV tygodnia Adwentu
Ml 3,1-4.23-24. / Ps 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Łk 1,57-66.

sobota 24 grudnia 2016
Wigilia Narodzenia Pańskiego - Msza w nocy
Iz 9,1-6. / Ps 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13. / Tt 2,11-14. / Łk 2,1-14.
Wigilia Narodzenia Pańskiego - Msza w dzień

niedziela 25 grudnia 2016
Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza w dzień
Iz 52,7-10. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hbr 1,1-6. / J 1,1-18.

poniedziałek 26 grudnia 2016
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
Dz 6,8-10.7,54-59. / Ps 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Mt 10,17-22.

wtorek 27 grudnia 2016
Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
1 J 1,1-4. / Ps 97(96),1-2.5-6.11-12. / J 20,2-8.

środa 28 grudnia 2016
Święto świętych Młodzianków Męczenników
1 J 1,5-10.2,1-2. / Ps 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Mt 2,13-18.

czwartek 29 grudnia 2016
Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
1 J 2,3-11. / Ps 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Łk 2,22-35.

piątek 30 grudnia 2016
Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa
Syr 3,2-6.12-14. / Ps 128(127),1-2.3.4-5. / Kol 3,12-21. / Mt 2,13-15.19-23.

sobota 31 grudnia 2016
Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
1 J 2,18-21. / Ps 96(95),1-2.11-12.13. / J 1,1-18.

niedziela 01 stycznia 2017

Lb 6,22-27. / Ps 67(66),2-3.5.6.8. / Ga 4,4-7. / Łk 2,16-21.
Ósmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

poniedziałek 02 stycznia 2017

1 J 2,22-28. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / J 1,19-28.

wtorek 03 stycznia 2017

1 J 2,29.3,1-6. / Ps 98(97),1.3cd-4.5-6. / J 1,29-34.

środa 04 stycznia 2017

1 J 3,7-10. / Ps 98(97),1.7-8.9. / J 1,35-42.

czwartek 05 stycznia 2017

1 J 3,11-21. / Ps 100(99),2.3.4.5. / J 1,43-51.

piątek 06 stycznia 2017

Iz 60,1-6. / Ps 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / Ef 3,2-3a.5-6. / Mt 2,1-12.
Uroczystość Objawienia Pańskiego

sobota 07 stycznia 2017

1 J 3,22-24.4,1-6. / Ps 2,7-8.10-11. / Mt 4,12-17.23-25.

niedziela 08 stycznia 2017

Iz 42,1-4.6-7. / Ps 29(28),1a.2.3ac-4.3b.9b-10. / Dz 10,34-38. / Mt 3,13-17.

poniedziałek 09 stycznia 2017

Hbr 1,1-6. / Ps 97(96),1.2b.6.7c.9. / Mk 1,14-20.

wtorek 10 stycznia 2017

Hbr 2,5-12. / Ps 8,2a.5.6-7.8-9. / Mk 1,21b-28.

środa 11 stycznia 2017

Hbr 2,14-18. / Ps 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Mk 1,29-39.

czwartek 12 stycznia 2017

Hbr 3,7-14. / Ps 95(94),6-7.8-9.10-11. / Mk 1,40-45.

piątek 13 stycznia 2017

Hbr 4,1-5.11. / Ps 78(77),3.4bc.6c-7.8. / Mk 2,1-12.

sobota 14 stycznia 2017

Hbr 4,12-16. / Ps 19(18),8.9.10.15. / Mk 2,13-17.

niedziela 15 stycznia 2017

Iz 49,3.5-6. / Ps 40(39),2.4.7-8.9.10. / 1 Kor 1,1-3. / J 1,29-34.

poniedziałek 16 stycznia 2017

Hbr 5,1-10. / Ps 110(109),1.2.3.4. / Mk 2,18-22.

wtorek 17 stycznia 2017

Hbr 6,10-20. / Ps 111(110),1-2.4-5.9.10c. / Mk 2,23-28.

środa 18 stycznia 2017

Hbr 7,1-3.15-17. / Ps 110(109),1.2.3.4. / Mk 3,1-6.

czwartek 19 stycznia 2017

Hbr 7,25-28.8,1-6. / Ps 40(39),7-8a.8b-9.10.17. / Mk 3,7-12.

piątek 20 stycznia 2017

Hbr 8,6-13. / Ps 85(84),8.10.11-12.13-14. / Mk 3,13-19.

sobota 21 stycznia 2017

Hbr 9,2-3.11-14. / Ps 47(46),2-3.6-7.8-9. / Mk 3,20-21.

niedziela 22 stycznia 2017

Iz 8,23.9,1-3. / Ps 27(26),1.4.13-14. / 1 Kor 1,10-13.17. / Mt 4,12-23.

poniedziałek 23 stycznia 2017

Hbr 9,15.24-28. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Mk 3,22-30.

wtorek 24 stycznia 2017

Hbr 10,1-10. / Ps 40(39),2.4ab.7-8a.10.11. / Mk 3,31-35.

środa 25 stycznia 2017

Dz 22,3-16. / Ps 117(116),1.2. / Mk 16,15-18. 
©Evangelizo.org 2001-2016